PAC Officers

cHAIR

Hongling Zhou

Vice Chair

Meng Zhu

Treasurer

Nancy Shih

Secretary

Thomas Liu

Board

cHAIR

Xinning Yang

Vice Chair

Lili Shippe

member

Xia Chen

member

Ming Du

member

Thomas Liu

member

Shenjian Su

member

Jean Xu

member

Hongling Zhou

member

Meng Zhu

Standing Committees

Candidate Selection

Jian Ni

Candidate Selection

Bin Zhu

Field Operations

Hongling Zhou

Field Operations

Yongyan Li

Outreach & Communications

Jean Xu

Outreach & Communications

Rong Guo

Fundraising

Lijuan Fang

Fundraising

Tina Zhu

Social media

Lili Shippe

Social media

Hongjun Kan

IT and Website

Lijuan Fang

IT and Website

Lingyu Chen

Close Menu
×